KIRKKONEUVOSTO 2017-2018        

                                                           

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: Kirkkoherra Liisa Myyryläinen

Varapuheenjohtaja: Reijo Lempinen (henkilökohtainen varajäsen Pasi Viitasalo)

Kirkkoneuvoston jäsenet 2019-2020  (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Jouko Marttila                   (Armi Sivula)

Marianna Kuusikko          (Reetta Myllyniemi)

Hanna Ojalainen              (Sari Lähteenmäki)

Janne Penttilä                   (Hannu Valli)

Virpi Uusi-Luomalahti     (Tapio Ristamäki)