Uutislistaukseen

Hautausjärjestelyistä sopiminen Parkanon seurakunnassa

Seurakuntalaisilta tulleen hämmentyneen palautteen vuoksi! On syytä selkeyttää Parkanon seurakunnan siunaus ja hautausvarausten tekemiseen liittyviä käytäntöjä. Toiminnasta on esiintynyt erilaisia tulkintoja.

Ensisijainen toimija on omainen. Tällä turvataan suora tiedonkulku. Seurakunnan toivomus on, että ensin otetaan yhteyttä seurakuntaan, kun on kysymys siunaustilaisuudesta ja sen ajankohdasta sopimisesta. Seurakunnan vastuulla on, että tärkeässä tilaisuudessa on läsnä tarvittavat työntekijät ja tilat on sovitut. Omaiset voivat käyttää muitakin kuin Parkanon seurakunnan virassa olevia pappeja tai kirkkomuusikoita.

Suru koskettaa ja vie voimia. Asioiden hoito on tilanteessa työlästä. Seurakunnan tarkoitus on, että selkeä toimintatapa tukee omaisia vaativassa vaiheessa. Hautajaisten ajankohdan sopiminen on yksi tärkeä asia. Samassa yhteydessä voidaan sopia siunauskeskustelu, jonka pappi käy omaisten kanssa ennen toimitusta.

Seurakunnalla on käytössään sähköinen tietojärjestelmä, johon varaukset kirjataan. Se on käytössä työntekijöillä omaan työhönsä liittyvissä asioissa. Sitä ei käytetä työtehtävien ulkopuolella, koska tietosuojasäädökset säätelevät sen.

 

Jos hautaustoimisto lupaa omaisille hoitaa hautaukseen liittyvät järjestelyt, lupaus koskee hautaustoimiston omaan toimialaan liittyviä toimenpiteitä. Hautauksen ajankohdista ja työntekijöistä sopiminen eivät kokonaisuuteen kuulu, koska vastuu on seurakunnalla. Hautauksiin liittyvä tilojen vuokra ja laskutus kuuluvat myös seurakunnalle.

Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai tulemalla käymään seurakunnan virastolla.

Tarkemmat tiedot yhteystiedoista ovat kirkollisissa ilmoituksissa sekä seurakunnan kotisivuilla.

 

Marianne Kyrönviita

vs. kirkkoherra

Parkanon seurakunta

 

Yhteyttä voi ottaa käymällä virastolla tai soittamalla

kirkkoherranvirastoon ma-ke klo 9-13, p. 0408049650

ja pappien suoriin numeroihin myös muinakin aikoina:

Simi Virtanen 0408049663

Liisa Myyryläinen 0408049651

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostilla.

Kotisivuilla on seurakunnan pieni hautausopas.

Virkatodistukset ja sukuselvitykset hoitaa Tampereen aluekeskusrekisteri.

21.9.2022 08.30