KIRKKONEUVOSTO 2021-2022         

                                                           

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja: Kirkkoherra Liisa Myyryläinen

Varapuheenjohtaja: Reijo Lempinen (henkilökohtainen varajäsen Pasi Viitasalo)

Kirkkoneuvoston jäsenet 2021-2022  (suluissa henkilökohtainen varajäsen)

Jouko Marttila                   (Armi Sivula)

Marianna Kuusikko          (Reetta Myllyniemi)

Hanna Ojalainen              (Seppo Seilo)

Janne Penttilä                   (Aila Sammi)

Virpi Uusi-Luomalahti     (Marjo Ojanen)