Työnäky

Tulevan sunnuntain evankeliumiteksti löytyy Luukkaan evankeliumista. Teksti kertoo Jeesuksen paluusta kotikaupunkiinsa Nasaretiin ja hänen siellä pitämästään saarnasta.

 

Raamattu on mielenkiintoinen kirja, sillä se sisältää viittauksia omaan sisältöönsä. Tällainen kohta on myös nyt kyseessä. Jeesukselle ojennetaan luettavaksi profeetta Jesajan kirja. Kirja, joka on sijoitettuna meidän Raamattuumme Vanhan testamentin puolelle. Jeesus löytää profeetan kirjoituksen, jossa kerrotaan hänen työtehtävästään. Siis Jeesuksen työtehtävästä. Useita satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää on Jesaja kirjoittanut ennustuksen, joka saa täyttymyksensä Jeesuksen elämässä. Pyhän Hengen voimassa on Jeesuksen julistettava evankeliumia siitä osattomille, parannettava sairaita, kerrottava syntisille tarjolla olevasta vapautuksesta. Kerrottava, että Jumala on tullut niin lähelle, että jokainen voi olla hänen yhteydessään. Tämä hyvä sanoma on Jeesuksen elämä, kuolema ja ylösnousemus ja niiden tähden Jumalan tarjoama anteeksianto.

 

Profeetta Jesajan kirjoitus oli ajankohtainen Jeesuksen sen lukiessa, vaikka se oli kirjoitettu paljon ennen tätä tapahtumaa. Vaikka meidänkin saatavillamme oleva Raamattu on kirjoitettu monia satoja vuosia ennen meitä, ovat sen tekstit edelleen ajankohtaisia sitä lukiessamme. Raamatusta mekin voimme löytää meille kirjoitetun työtehtävän, kuten Jeesuskin löysi. Se vain on kirjoitettu hieman eri sanoin kaste- ja lähetyskäskyyn. Jeesukseen uskoville on annettu sama asia tehtäväksi: ilmoittaa hyvä sanoma kaikille.

 

Kuka sinun elämässäsi kaipaa tänään ilosanomaa? Kuka kaipaa kuulla vapauttavan tuomion elämän syytöksistä? Kuka kaipaa kuulla Jumalan antamasta armahduksesta? Ennenkuin lähdet naapurille laulamaan ilosanomaa, muistuta myös itseäsi siitä, että olet Jumalan rakkauden arvoinen.

 

 

Mirja Virtanen

vs. nuorisotyönohjaaja

Juhlapyhät ja vuodenkierto Joulu - aatosta loppiaiseen Pääsiäinen - ilon ja elämän juhla Helluntai - kirkon syntymäpäivä
Kynttilän sytyttäminen