Piispantarkastusvuosi 2021 Parkanon seurakunnassa

Parkanon seurakunnassa käynnistyi 21.2. piispantarkastusvuosi. Puolivuotinen matka aloitettiin messulla, jossa oli läsnä toimittajat ja kirkkovieraina piispa Matti Repo sekä lääninrovasti Olli-Pekka Silfverhut. Poikkeusolojen vuoksi ensimmäinen tapaaminen piispan kanssa oli seurakuntalaisille mahdollista virtuaalisesti, aloituskeskustelut käytiin netin välityksellä. Keskustelun pohjana käytettiin mm.  seurakuntalaisille suunnatussa palautekyselyssä esille tulleita pääasioita.

Puolen vuoden piispantarkastusmatkan aikana käydään läpi Parkanon seurakuntaelämää ja mietitään miten sitä voitaisiin kehittää myös seurakuntalaisten näkökulmasta. Piispan mukaan piispantarkastus on enemmänkin vierailu, jossa pohditaan tulevaa eikä keskitytä menneeseen.

Linkki kyselyyn seurakuntalaisille: Parkanon seurakunnan helmet ja haasteet

Seurakunnan helmet ja haasteet

Ennen aloituskeskustelua toteutettiin seurakunnassa kysely, jossa seurakuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa näkemyksiään seurakunnasta ja sen toiminnasta. Kysely toteutettiin nettiversiona aika pienellä varoitusajalla, joten 80 vastauksen otanta oli siihen nähden positiivinen, vaikkakaan ei kovin kattava. Myös paperiversioita toimitettiin mm. toiminnassa oleville ikäihmisille suoraan koteihin. Kyselyä kuitenkin varjosti huomattavasti tämä pitkään jatkunut poikkeusaika, joten paljon vastauksissa keskityttiin ns. korona-aikaan, minkä vuoksi kyselyn vastaukset eivät välttämättä kerro tässä kohtaa koko totuutta helmistä ja haasteista.

Aloituskeskusteluun oli kutsuttu muutamia parkanolaisia eri kohderyhmistä, jotka piispan, lääninrovastin ja konsulttien kanssa yhdessä toteuttivat alkukeskustelun. Mukana porinakeskusteluissa oli työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja mukaan ilmoittautuneita aktiiveja ja seurakuntalaisia yhteensä kolmisenkymmentä. Aikaa oli niukalti ja keskustelua olisi riittänyt pidempäänkin. Nyt päästiin vetämään pieni pintaraapaisu esillä olleisiin kysymyksiin.

Esiin nousi vahvimpina kehityskohteina mm. työikäisten ja nuorten aikuisten saaminen mukaan toimintaan. Erilaisia tapahtumia ja matalan kynnyksen tilaisuuksia toiveina oli myös em. ikäluokille. Jumalanpalveluselämään toivottiin erilaisia teemoja perusjumalanpalvelusten rinnalle sekä tuttua ja turvallista musiikkia jumalanpalveluksiin. Jalkautuminen seurakuntalaisten pariin oli myös toiveina sekä kaikkien ikäluokkien huomioiminen tasapuolisesti.

Seurakunnan vahvuuksina mainittiin monipuolinen toiminta, varhaiskasvatus, työntekijät, musiikki, diakoniatyö, yhteisöllisyys, nuorisotyö ja tuttu seurakunta. Vahvuuksina myös mainittiin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, talouden hoito, hyvin hoidetut hautausmaat, vapaaehtoiset, pienryhmät sekä toimitilat.

Kyselyn kysymykset:

Seurakunnan vahvuudet:
Mistä Parkanon seurakunta on tunnettu ja mitä seurakunta sinulle merkitsee?
Mistä iloitset, kun ajattelet paikallista seurakuntaelämää ja Parkanon seurakuntaa yhteistyökumppanina?

Seurakunnan kehittämiskohteet:
Mitä toivoisit Parkanon seurakunnalta tulevaisuudessa?
Miten seurakunta voisi kehittyä ja palvella alueen ihmisiä entistä paremmin?