Musiikkitoiminta

Musiikkia lapsille

Musiikkitoiminta on seurakunnan järjestämää varhaisiän musiikkikasvatusta, joka tavoitteellisella toiminnallaan kehittää lapsen henkistä, hengellistä ja musiikillista kasvua.

Kaikki musiikkiryhmät käyvät esiintymässä, saavat positiivisia kokemuksia esiintymisestä, osallistuvat vuosittain vaihtuviin projekteihin, tekevät matkoja, osallistuvat laululeireille, konsertoivat. Kaikki saavat kokemuksia musiikin tuomasta ilosta ja yhteydestä.

Lapsikuorolaisia seurakuntasalissa, taustalla pahvitähtiä.

Ota yhteyttä

Vastaava lastenohjaaja
Kirkkopolku 3
39700 Parkano

Musiikkia iän mukaan

 

Musiikkimateriaali koostuu lasten hengellisistä lauluista sekä muusta varhaiskasvatuksen ohjelmistosta. Laulujen vaativuustaso kasvaa myös iän myötä.

Kaikille ryhmille yhteistä on että lapsi voi kasvaa seurakunnan yhteydessä monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti omien mahdollisuuksien mukaan. Tarkoituksena on myös tukea vanhempia heidän kristillisessä kasvatuksessaan.

Musiikki toimii lasta ja vanhempaa sekä seurakuntaa lähentävänä ja yhdistävänä tekijänä.