Lapsi ehtoollisella

Kirkkojärjestys sanoo:
” Kastettu lapsi, jolle on opetettu ehtoollisen merkitystä, saa osallistua ehtoolliseen
yhdessä vanhempansa tai muun hänen kristillisestä kasvatuksestaan huolehtivan
kirkon konfirmoidun jäsenen kanssa.”

Tällä sivulla pääsee tutustumaan lapsen osallistumiseen ehtoolliselle.

Ehtoollisleipä