Tietosuoja Parkanon seurakunnassa

Arvostamme jokaisen oikeutta yksityisyyteen. Tietosuojaan kuuluvat kaikki ne oikeudet, jotka turvaavat  jokaisen yksityisyyttä henkilötietojen käsittelyssä.

 

Noudatamme hyvää henkilötietojen käsittelytapaa ja lainsäädäntöä kaikessa toiminnassamme ja kaikkialla missä toimimme.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kirjuri-järjestelmässä ylläpidetään kaikkien Suomen ev.lut. seurakuntien jäsentietoja. Rekisteristä annetaan tietoja esim. perintökaaren vahvistamiseen erilaisiin virallisiin tarkoituksiin virkatodistuspyynnöllä aluekeskusrekisterin kautta. Seurakunnan jäsenten tietoja käytetään seurakunnan toiminnan järjestämiseen: mm. yhteydenpitoon seurakuntalaisiin, rippikoulutoimintaan ja esimerkiksi avioliiton esteiden tutkintaan. Seurakunnalla ei ole oikeutta luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Kirjuri-järjestemä on vahvasti suojattu ja siihen on pääsy vain henkilöillä, joilla on erikseen tarpeen mukaan rajatut oikeudet. Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa Kirkkohallitus.

Parkanon seurakunnalla on myös asiakasrekistereitä, jotka syntyy erilaiseten kirkollisten toimitusten varausten yhteydessä, seurakunnan järjestämien leirien, retkien ja kerhojen ilmoittautumisten yhteydessä. Näihin rekisteriin tiedot tulevat asiakkaiden itse ilmoittamina. Tietoihin pääsy on rajattu vain niille henkilöille, jotka niitä työssään (esim. leirien ja retkien turvallisuuden takaaminen, laskutus) tarvitsevat.

Seurakunnan tietosuojavastaava: Mika Akkanen, tietosuojavastaava.tampere@evl.fi,puh. 050 441 1567.

Parkanon seurakunnassa kaikesta henkilötietojen käsittelyn asianmukaisuudesta vastaa kirkkoherra Liisa Myyryläinen

Parkanon seurakunnan kirkkoneuvosto on hyväksynyt koko IT-alueen yhteisen tietoturvapolitiikan.

 

Tietopyyntölomake