Ristiäiset

Onnittelut uuden perheenjäsenen johdosta. Odotus on päättynyt ja hän lepää sylissänne.

Kasteen merkitys

Kaste ei ole pelkkä nimenantoseremonia, vaan siinä on kyse paljon enemmästä. Ristiäisissä eli kastejuhlassa lapsi saa kasteen, jonka myötä hänestä tulee kotiseurakuntansa ja koko maailmanlaajuisen kirkon jäsen. Kasteen perustana on Jeesuksen antama kaste- ja lähetyskäsky. (Matt. 28:18–20) Kasteessa lapsen nimi mainitaan aivan erityisellä tavalla, kun hänet kastetaan Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Hänen päähänsä valellaan samalla kolme kertaa vettä. Tämä tarkoittaa, että lapsi otetaan Jumalan suuren perheen jäseneksi.

Vanhemmat antavat lapselleen kauniin nimen ja se talletetaan Jumalan luo. Jumala kutsuu meitä kaikkia nimeltä. Kasteessa toivomme lapselle kaikkea hyvää. Sitä, että Jumala olisi läsnä hänen elämässään iloissa ja harmeissa suojelemassa ja kantamassa kämmenellään.

Lapsen rintaan ja otsaan tehtävä ristinmerkki on ystävyyden merkki. Jeesus on kaikkien ystävä.

Kastepuku kertoo osuvasti kasteen sisällöstä: Kasteessa Kristus ikään kuin tulee vaatteeksi ihmiselle, aina lähellä olevaksi auttajaksi ja ystäväksi.

 

MIHIN OTETAAN YHTEYTTÄ?

Seurakunnastamme tulevassa kirjeessä saatte pappien ja kirkkoherranviraston yhteystiedot, mihin voitte ottaa yhteyttä kasteasioissa.

Väestörekisterikeskuksen tiedotteessa on lapsen rekisteröintiin liittyviä tietoja. Vanhemmat täyttävät ”Lapsen tietojen ilmoittaminen”-kaavakkeesta keskellä olevan osion ”Nimet ja äidinkieli”, allekirjoittavat sen ja antavat kaavakkeen papille ennen kasteen alkamista.

Mukana oleva kummien tietolomake tulee palauttaa kastavalle papille hyvissä ajoin ennen kastetilaisuutta, yleensä kastekeskustelussa, kummikelpoisuuden tarkistamista varten.

Kastamisen ehtona on, että ainakin toinen vanhemmista on seurakunnan jäsen. Uskonnonvapauslaki määrää, että lapsi kuuluu samaan uskontokuntaan kuin hänen äitinsä. Jos vain isä kuuluu kirkkoon, lapsi voidaan kastaa, jos vanhemmat (edellyttäen, että lapsen huolto kuuluu yhteisesti molemmille) tekevät kirjallisen sopimuksen siitä, että lapsi seuraa uskontokuntaan nähden isäänsä.

Parkanon seurakunnan kirkkoherranvirasto

Kirkkopolku 3, 39700 Parkano

vaihde 040 804 9650

Avoinna ma-ke klo 9-13.

Kastekäsky

Minulle on annettu kaikki valta
taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat
minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea,
mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne
kaikki päivät maailman loppuun asti.

 

(Matt. 28:18–20)

Kastemalja pöydällä

Lapsikaste on tavallisin tapa liittää kirkon jäseneksi. Luterilaisessa kirkossa kastetaan myös nuoria ja aikuisia – siis kaikenikäisiä.

Luterilainen kirkko kastaa kaikenikäisiä

Kummius on kirkon ja vanhempien antama luottamustehtävä. Kummeja tulee olla vähintään kaksi. Poikkeustapauksessa riittää myös yksi kummi. Päätöksen tekee oman seurakunnan kirkkoherra.

Kummien valinta ja tehtävät

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen

Kastetilaisuuden kulku vaihtelee sen mukaan, minkä ikäinen kastettava on. Usein kaste tapahtuu muutaman kuukauden kuluessa lapsen syntymästä. Kasteessa lapsi liitetään nimeltä kutsuen kristilliseen uskoon ja seurakunnan jäseneksi.

Ristiäisten kulku