kate

Löytöretki-ryhmä

Löytöretki-ryhmä on uusi keskusteluryhmä aikuisille. Aiheet nousevat ryhmäläisten ajatuksista ja kysymyksistä liittyen arkeen ja uskoon. Ryhmän ote on keskusteleva. Ryhmä kokoontuu kirkkovuoden kierron mukaan.

Ohjaajat ovat itse olleet aiemmin vastaavan ryhmän jäsenenä ja ottavat nyt vastuun ryhmän vetämisestä. Ryhmää ohjaavat Liisa ja Hannu Valli sekä Matti Perälä.

Syyskaudesta ilmoitellaan myöhemmin.

Mistä tulen? Mihin olen menossa?

Nämä kysymykset ovat meille niin yleisiä, että välttämättä niitä ei ääneen esitetä eikä vastauksia aina niihin edes etsitä arjen kiireessä. Kuitenkin ajatuksemme pyörivät niiden ympärillä päivittäin.

Nyt juuri siihen etsimiseen ja pohtimiseen tarjoutuu tilaisuus. Parkanon seurakuntatalolla lokakuussa aloittava Löytöretki -ryhmä antaa mahdollisuuden kysyä ja jakaa kaikki ne elämään ja uskoon liittyvät omat kysymykset ja ajatukset, mitkä ovat vastausta vailla.

Löytöretki – ryhmän keskustelutilaisuudet ovat osallistujien näköisiä. Tilaisuudet muotoutuvat sen mukaan mikä kulloinkin mietityttää. Tutustumistilaisuudesta matkaa jatketaan kokoontumisilla koko kevään ajan etsimällä vastauksia siihen mitä kysytään.

Ryhmän pohjana katekumenaatti

Löytöretki – ryhmän pohjana on Evankelisluterilaisten seurakuntien toimintamalli katekumenaatti. 

Sanana katekumenaatti ei välttämättä ole tuttu, mutta vapaasti suomennettuna se voisi olla löytöretki aikuiseen uskoon. Kirkkovuosi rytmittää retkeä, jota kuljetaan yhdessä ryhmän kanssa ja jonka aikana pohditaan yhdessä uskon ja elämän kysymyksiä. 

Monilla kynnys voi olla korkea lähteä jo pitkään kokoontuneisiin piireihin, tällöin katekumenaatti on hyvä vaihtoehto, mistä aloittaa.  

aikuinen usko

Tervetuloa ryhmään!

Ryhmään olet tervetullut sinä aikuinen, jolla on kysymyksiä ja ajatuksia vailla vastausta.

Kaikki kysymykset ovat sallittuja, vääriä kysymyksiä ei olekaan.  

Aikuiset ohjaavat toisiaan ja kaikki voivat oppia toisiltaan.

Mukana ryhmän matkalla kulkevat maallikko-ohjaajia,  pidempään seurakunnan toiminnassa mukana olleita matkatovereita.