Uutislistaukseen

Keskustan hautausmaan uusi käyttösuunnitelma

Parkanon seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt keskustan hautausmaan uuden käyttösuunnitelman. Käyttösuunnitelma on tullut voimaan 15.1.2024.

Arkkuhautaaminen on osoittautunut muutamilla Keskustan hautausmaalla lohkoilla vaikeaksi.  Kyseisille lohkoille on aikanaan kartoitettu hautapaikkarivejä liian lähelle toisiaan, joten arkuille ei ole tarpeeksi tilaa. Alueella on myös suuria muistomerkkejä hankalissa paikoissa, mikä aiheuttaa työturvallisuusriskejä arkkuhautojen teossa. Käyttösuunnitelmaa on muutettu niin, että jatkossa näillä alueilla sallitaan vain uurnahautaus.

Kaikki olemassa olevat hautapaikat säilyvät entisellään, mutta seuraavilla hautausmaan alueilla arkkuhautaus ei ole mahdollista eli niihin on mahdollista vain uurnahautaus:

osasto II rivi 1b

VI koko osasto

VII koko osasto

VIII koko osasto

osasto IX rivi 2b

XI koko osasto

osasto XII rivi 2b

Suurin osa haudoista on ainaishautoja. 1970-luvulla hautapaikkojen luovutuksessa on siirrytty määräaikaisluovutuksiin. Määräaikaishautojen hallinta-aika on 30 vuotta.

Hautausmaalta ei luovuteta uusia arkkuhautapaikkoja.

Haudan koskemattomuusaika on

osastoilla III ja IV 40 vuotta

osastoilla I, VI, VII, VIII, XI ja XIII 30 vuotta ja

osastoilla II, V, IX, X ja XII 25 vuotta.

24.1.2024 11.03